Category
  • Home
  • Archive by category "Election"

Thông Báo từ Nghị Viên Chí Charlie Nguyễn -Thành Phố Westminster Cập Nhật Tin Tức Liên Quan Đến Cuộc Sống Dân Cư Địa Phương

  • Posted: July 26, 2022
  • 5

1- Sở Môi Trường Vệ Sinh Midway City – Giúp Cư Dân Westminster & Midway City Nhận Thải Rác Đợt IV trong Năm 2022. Thứ Bảy Ngày 13 tháng 8, Sở môi trường vệ sinh Midway City sẽ có mặt tại công viên Russell Paris, 8600 Palos Verdes Ave, Westminster, để nhận rác thải đợt 4 trong năm …

Read Details