Chi Charlie Nguyen
24 Jun 2022
 • Time: 10:30 am -- 11:00 am
 • Attending:
 • Location: 8200 Westminster Blvd
  PRESS RELEASE
CONTACT: Lan Quoc Nguyen (714) 891-1901 DATE: June 24, 2022
  RE: Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí Tranh Cử Thị Trưởng Thành Phố Westminster
   Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí Tranh Cử Thị Trưởng Thành Phố Westminster
   (Westminster, CA) – Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí tuyên bố sẽ tranh cử vào chức vụ Thị Trưởng Thành Phố Westminster trong cuộc bầu tổng quát vào tháng 11 năm nay. NV Charlie Nguyễn Mạnh Chí cũng hiện là Giám Đốc Sở Vệ Sinh đặc khu Midway City, một chức vụ dân cử phục vụ về vấn đề vệ sinh cho khu vực Midway City và cả thành phố Westminster. Trong cả hai vai trò dân cử, NV Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã tiên phong trong nhiều nỗ lực đưa ra nhiều sáng kiến để đem lại nhiều dịch vụ thiết thực cho cộng đồng cũng như bảo vệ quyền lợi và chính nghĩa của cộng động tị nạn cộng sản trong suốt thời gian qua.
   NV Charlie Nguyễn Mạnh Chí cư ngụ và lớn lên trong khu vực Little Saigon hơn 40 năm qua. Trước khi được đắc cử vào các chức vụ dân cử, NV Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã là một khuôn mặt quen thuộc trong nhiều nỗ lực tranh đấu và phát triển cộng đồng về nhiều phương diện khác nhau như phối hợp với nhiều đoàn thể trong cộng đồng để tổ chức các chiến dịch vận động gây quỹ cứu trợ, đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam hay gia tăng sức mạnh chính trị trong cộng đồng Việt Nam qua việc ghi danh và vận động cử tri gốc Việt tham gia bầu cử.
   Trong suốt thời gian phục vụ trong vai trò dân cử, NV Charlie Nguyễn Mạnh Chi đã phải liên tục đối đầu với nhiều nỗ lực phá hoại vô lý như cuộc bầu cử bãi nhiệm của nhóm Tỷ Phú Hoàng Kiều, và liên tục sau đó nhiều âm mưu thâm độc từ nhóm này nhằm gây rối loạn như hiện nay, ví dụ như vận động truất bỏ quyền được tuyển chọn chức vụ thị trưởng thành phố của cư dân qua Dự Luật C mà đã được cử tri và cư dân tại Westminster quyết liệt phản đối trong cuộc bầu cử Sơ Bộ vừa qua với tỉ lệ 60/40. Những nỗ lực chống đỡ này đã giúp cho NV Charlie Nguyễn Mạnh Chí thêm nhiều kinh nghiệm, uy tín và bản lĩnh để đối đầu với các thế lực phá hoại này mà vẫn còn tiếp tục và không có dấu hiệu thuyên giảm.
   Thành Phố Westminster cũng đang phải đối phó với nhiều khó khăn về tài chánh và những nỗ lực nhằm mục tiêu gây rối loạn trong thành phố và triệt tiêu sức mạnh chính trị của cộng đồng trong suốt nhiều năm qua. Mục tiêu chính yếu của NV Charlie Nguyễn Mạnh Chí nếu được đắc cử vào chức vụ Thị Trưởng là đem lại ổn định tài chánh cho thành phố và chấm dứt những rối loạn gây ra bởi những thành phần chỉ biết gây rối loạn mà không đem lại lợi ích gì cho thành phố, cư dân hay cộng đồng. Luật sư Nguyễn Quốc Lân, một người bạn đã sinh hoạt sát cánh với NV Charlie Nguyễn Mạnh Chí từ những ngày theo học trung học từ hơn 40 năm qua nhận định rằng, “NV Charlie Chí Mạnh Nguyễn là ứng cử viên duy nhất có đủ tư cách, kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cư dân và đồng hương để đối phó với những khó khăn trong thành phố và cộng đồng hiện nay.”

  Speakers & Chief Guests

  Leave a Comment